среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie plot z PCV na plot i bram�� sztachetowa nie wymaga zezwolenia na to ani komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem wyjątkowych przypadków.

Projekotwanie balaski z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie zada pozwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku przypadków.

Balustrady z plastiku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane miedzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów niedaleko dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balustrady z Winylu na plot i bramkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu winno określać formę ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego instalacji oraz planowany czas startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dodać deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych a także jeżeli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do budowy plotki z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachet zadane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, jak planowane plotki plastykowe na plot i furtę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji gdy planowane balaski z Winylu na plot i furtę ze sztachetprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak zainicjowania prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий